Hoppa till sidans innehåll

Vårårsmöte Kiruna Golfklubb

07 MAR 2019 06:41
När: 2019-03-26, 19:00 Var: Parkskolan
  • Skapad: 07 MAR 2019 06:41

Dagordning vårårsmöte 2019-03-26
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Godkännande att kallelse utlysts enligt gällande stadgar.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. A. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    B. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor

 Välkommen önskar nya styrelsen

Skribent: Pia Hansdotter
Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Kiruna GK - Golf
IFK Kiruna, Idrottsvägen 10
98139 Kiruna

Besöksadress:
Linbanevägen 7
98130 Kiruna

Kontakt:
Tel: 0703231257
E-post: This is a mailto link

Se all info